Giỏ hàng của bạn trống!

Mô hình giải phẫu tim người tỉ lệ thực

Tình trạng: 2-3 Ngày
550,000đ

Mô hình giải phẫu tim người tỉ lệ thực cho thấy hình ảnh trực quan và chính xác giải phẫu tim người, có thể bóc tách các bộ phận để quan sát bên trong

Mô hình Tim người tỉ lệ 1:1 cho thấy hình ảnh trực quan và chính xác giải phẫu tim người, có thể bóc tách các bộ phận để quan sát bên trong

 

Mô hình tim người

 

 

mô hình giải phẫu tim

giải phẫu tim người

mô hình van tim

mô hình động tĩnh mạch chủ

 

mô hình tim bóc tách

 

XEM THÊM:

Mô hình giải phẫu hệ cơ quan

Mô hình giải phẫu

0

0 đánh giá