Giỏ hàng của bạn trống!

Mọi giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua hình thức sau: 

- Thanh toán trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng hoặc Tài khoản ngân hàng:

TK: 8145666666 Techcombank Hà Nội - chủ tài khoản: Nguyễn Duy Tuyền

TK: 100003164648 VietinBank Hà Nội - chủ tài khoản:  Nguyễn Duy Tuyền

TK: 0911115128 MB Bank Hà Nội - chủ tài khoản:  Nguyễn Duy Tuyền

TK: 8888199868686 MB Bank Hà Nội - chủ tài khoản:  Nguyễn Duy Tuyền