Giỏ hàng của bạn trống!

Mô hình hệ tuần hoàn cơ thể

Tình trạng: 2-3 Ngày
3,500,000đ

Mô hình hệ tuần hoàn cao cấp mô tả hệ tim và các mạch máu chi tiết trong cơ thể, gồm hệ thống mạch đầu, mạch chi, mạch tạng.

Mô hình hệ tuần hoàn cao cấp mô tả hệ tim và các mạch máu chi tiết trong cơ thể, gồm hệ thống mạch đầu, mạch chi, mạch tạng.

Mô hình hệ tuần hoàn: Cấu tạo

Mô hình này mô phỏng hệ tuần hoàn cơ thể người

- Bộ phận tim có thể bóc tách

- Động mạch thân tạng và các phần của tạng

- Đường đi của mạch máu tại đầu và các chi.

 

mô hình hệ tuần hoàn toàn bộ cơ thể

 

giải phẫu hệ mạch máu

 

hệ tuần hoàn toàn thân

 

mô hình động mạch

 

mô hình mạch máu

 mô hình tĩnh mạch

mô hình toàn bộ mạch máu

Xem thêm 

Mô hình cơ quan - hệ cơ quan

Mô hình y khoa

0

0 đánh giá